Om undersøgelsen

Denne undersøgelse hedder: The Danish High Risk and Resilience Study – VIA 7 og handler om 7-årige børns trivsel og udvikling i Danmark.

Undersøgelsen består af interviews og opgaver for både barn og forældre. Din deltagelse har stor betydning for undersøgelsen.

 

FORMÅL

Undersøgelsens formål er at undersøge, hvordan dit barn har det lige nu.
 Vi ønsker at få en bedre indsigt i, hvordan arvelige forhold og opvækstforhold påvirker hinanden i forhold til psykisk sundhed senere i livet, og om der er en sammenhæng mellem psykisk sygdom (nuværende eller tidligere) hos en forælder og barnets trivsel og udvikling. Vi ønsker også at belyse, hvilke faktorer der beskytter barnet mod psykiske problemer og sygdom.

Undersøgelsens resultater er meget vigtige for at kunne forebygge psykisk sygdom i fremtiden. Forskning er helt afgørende for, at videnskaben kan udvikle nye behandlinger og få bedre forståelse for sygdom og sundhed.

 

HVAD

Undersøgelsen består af flere dele, fordi vi gerne vil undersøge både forældre og barn.

Barnet:

Den del af undersøgelsen, som har med dit barn at gøre, foretages af en læge eller en psykolog, som har erfaring med børn. Dit barn vil blive undersøgt med forskellige psykologiske undersøgelser primært udført som spørgsmål, historier og opgaver, hvoraf nogle foregår ved en computer. Der vil også være en undersøgelse af barnets kropslige færdigheder (hop, løb, balance osv.). Barnet vil blive spurgt om forhold vedrørende humør, søvn og psykisk trivsel. De fleste børn synes, at det er rigtig sjovt at være med. Vi laver ingen undersøgelser, som dit barn ikke vil være med til.

De voksne:

Én af barnets forældre/værger vil blive spurgt om forhold vedr. familie, graviditet og barselsperiode. Herudover vil der være spørgsmål og spørgeskemaer om, hvordan barnet udvikler sig og har det i øjeblikket. De voksne omkring barnet vil desuden blive spurgt om deres psykiske helbred. Vi vil også bede om tilladelse til at kontakte barnets lærer og evt. sundhedsplejerske for at indsamle oplysninger om barnets øvrige trivsel.

 

HVOR OG HVORDAN

Hele undersøgelsen tager 8-10 timer med indlagte pauser og deles over nogle gange. Undersøgelsen kan finde sted, hvor det passer jer bedst, enten hjemme hos jer, på forsknings-enhedens kontorer i København, eller et helt tredje sted. Hvis dit barn bliver træt eller mister lysten til at være med, holder vi pause eller fortsætter en anden dag.

Vi sørger for mad og drikke på dagen og betaler jeres transport. Barnet får en lille gavepose, biografbilletter til to personer og et gavekort på 500 kr. til en legetøjsbutik som tak for hjælpen. Dette udleveres til en voksen. Forældrene får et gavekort på 500 kr. som kompensation for tidsforbruget.

 

VIGTIGT AT VIDE

De læger og psykologer, som laver undersøgelsen, ved ikke, om du på et tidspunkt har haft psykiske problemer eller ej og taler derfor heller ikke med dit barn om det. Alle læger og psykologer har tavshedspligt.

Før du beslutter dig for at deltage i undersøgelsen, skal du fuldt ud forstå, hvad undersøgelsen går ud på, og hvorfor vi gennemfører den. Vi vil derfor bede dig læse denne folder grundigt igennem. Formålet med den indledende samtale om undersøgelsen er at uddybe denne deltagerinformation, og du kan til en hver tid stille spørgsmål.

Det er helt frivilligt at deltage, og du kan til en hver tid trække dig ud af undersøgelsen uden grund og uden. at det vil få konsekvenser for din eller dit barns eventuelle behandling fremover.

Du har ret til betænkningstid og behøver ikke at svare samme dag. Hvis du beslutter dig for at deltage i undersøgelsen, skal du underskrive en samtykkeerklæring.

 

BIVIRKNINGER, RISICI, KOMPLIKATIONER OG ULEMPER

Vi forventer ikke, at du eller dit barn får bivirkninger af at være med i undersøgelsen. Nogen vil måske blive berørte af spørgsmålene eller være lidt trætte bagefter. Der indgår ingen former for medicin i undersøgelsen. Du og dit barn kan være med i undersøgelsen, uanset om der sker ændringer i jeres liv i øvrigt.

 

RESULTATER

Alle, som medvirker i undersøgelsen, er anonyme. Når alle deltagere er undersøgt, vil der være mulighed for at læse resultaterne på vores hjemmeside eller i videnskabelige tidsskrifter. Dette kan ligge flere år fremme i tiden. Undersøgelsens resultater er meget vigtige for at kunne forebygge psykisk sygdom i fremtiden. Forskning er afgørende for, at videnskaben kan udvikle nye behandlinger og få bedre forståelse for sygdom og sundhed.

 

HVAD GØR DU NU

Hvis du beslutter dig for at være med i undersøgelsen, skal du underskrive en samtykkeerklæring, som du får en kopi af. Husk at du ikke er bundet til at deltage, selvom du først har sagt ja, og at du når som helst kan trække dig ud af undersøgelsen.

Det er forskningsenhederne på BUC Bispebjerg (Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center), PC København (Psykiatrisk Center), og på Aarhus Universtitetshospital Risskov, som står bag undersøgelsen.

 

ØKONOMI

Undersøgelsen har fået økonomisk støtte fra Københavns Universitet, Region Hovedstadens Psykiatri, Aarhus Universitet og Lundbeck fonden til projektudgifter og løn til forskerne. Fonden Beatrice Surovell Haskell Fund for Child Mental Health Research of Copenhagen har støttet økonomisk til dækning af  transportudgifter og forplejning.

Det skal understreges, at deltagelse i undersøgelsen er frivillig. Hvis der er dele af undersøgelsen, som du eller barnet ikke ønsker at deltage i, kan de springes over. I undersøgelsens resultater er du og dit barn anonyme. Vi er uafhængige af andre instanser, læger, hospitaler, kommuner osv. Du kan læse mere om dine rettigheder som deltager i en videnskabelig undersøgelse i vedlagte pjece.

 

RESUMÉ

Du og dit barn er inviteret til at deltage i en videnskabelig undersøgelse om 7-årige børns trivsel og om sammenhængen mellem trivsel og psykisk sygdom. Undersøgelsen består af inter- views og opgaver for både barn og forældre. Din deltagelse har stor betydning for undersøgelsen.