Økonomi

The Danish High Risk and Resilience Study – VIA 11 – er delvist finansieret af iPSYCH (R155-2014-1724) “The Lundbeck Foundation Initiative for Integrative Psychiatric Research” samt af stipendier fra Region Hovedstadens Psykiatris forskningspulje og fra det Frie Forskningsråd for Sundhed og Sygdom.”