Hvem kan være med

Alle børn og forældre, som blev udtrukket fra det danske CPR-register og som takkede ja til at være med i VIA 7, kan være med i VIA 11. I alt 522 børn på dengang 7 år og deres forældre valgte at deltage i undersøgelsen.

Det er helt afgørende for undersøgelsen, at så mange fra VIA 7 som muligt vil deltage igen i VIA 11, da dette er den eneste mulighed, vi har for at undersøge børnenes udvikling. Derfor kan ingen andre være med i undersøgelsen.