Formål

Formålet med VIA 11 undersøgelsen er at undersøge, hvordan dit barn har det, når han/hun er 11 år gammel. Vi ønsker at opnå bedre indsigt i, hvordan opvækstforhold og arvelige forhold påvirker hinanden i forhold til psykisk sundhed. Vi ønsker at belyse, hvilke faktorer der giver barnet modstandskraft og robusthed i forhold til psykiske problemer og sygdom. Undersøgelsens resultater kan bruges til at øge muligheden for at forebygge psykisk sygdom i fremtiden og til at forstå mere om, hvordan psykisk sygdom opstår. Forskning er afgørende for, at videnskaben kan udvikle nye behandlinger og få bedre forståelse for sygdom og sundhed.